Telsiz Haberleşme Sistemleri

Telsiz Haberleşme Sistemleri

 

Telsiz Haberleşme Sistemlerinde Profesyonel Çözümler..

İşinize Yardımcı Haberleşme Çözümleri Sunmaktayız

Analog

Telsiz haberleşmesinin ilk formatını oluşturan analog teknoloji günümüzde hala yaygın olarak kullanılmaya devam etmektedir

DMR

Tüm dünya genelinde telsiz haberleşmesinde, geniş kapsama alanı, yüksek veri kabiliyetleri ve ekonomik çözümleri ile en çok kullanılan telsiz teknolojisi.

TETRA

Sayısal telsiz haberleşmesinin ilk örneklerinden olan TETRA, günümüzde hala gücünü korumakta ve şehir içi alanlarda yoğun data haberleşmesinde ön plana çıkmaktadır.

LTE

ETSI (Avrupa Standartlar Enstitüsü) tarafından en son telsiz haberleşme teknolojisi olarak tanıtılmıştır. Özellikle video ve resim gibi yoğun veri haberleşmesi için gelecek vadeden teknolojidir.

GSM-R

Demiryolu iletişimi için evrensel bir standart olan GSM-R Kablosuz Haberleşme Ağı; trafik kontrolörü ile ses iletişimi ve tren ile RBC (Radyo Blok Merkezi) arasında veri iletişimi için kullanılmaktadır.

Geniş Alan Kapsama

Tek site çözümlerinin yetersiz kaldığı alanlar için, birbirleriyle ister havadan (Radyolink) ister kablolu (Fiber Optik) bağlantı kurarak kapsama alanını coğrafi sınırların üzerine çıkartan sistemler.

Kablosuz SCADA

SCADA

Coğrafi olarak bir alana yayılmış sistemler için belirli bir mantık çerçevesinde tasarlanmış kablosuz veya kablolu merkezi yönetim, denetleme ve bilgi toplama sistemidir.

ATEX

Avrupa Birliği ülkelerinde patlama riski yüksek ortamlar için uygulamaya konulmuş bir direktifler ve standartlar bütünüdür. Bu standart dahilindeki ürünler söz konusu ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış makinalardır.

Simulcast

Özellikle şehir içi ve yüksek yoğunluklu alanlarda farklı frekanslar kullanmak yerine aynı frekansların tekrarlanması ile gerçekleştirilen geniş alan sistemler.

HF / SSB

Uzak mesafelerle haberleşme sağlamak amacıyla karasal yayın yerine atmosferin iyonosfer tabakası kullanılarak yapılan telsiz haberleşmesi.

Kapalı Alan Kapsama

Tünel veya bina içinde, hassasiyet gösteren her noktada görüşmek amacıyla özel güçlendiriciler kullanılarak yapılan kapsama çalışması.

Internet of Things

IoT

Objelerin birbirleriyle ve çevreleriyle iletişimini sağlayarak günlük hayata entegre edilmesini içeren, internetin güçlü veri duyma, toplama, aktarma, analiz etme ve dağıtma becerisini kullanan sistemler.

MWL

Mikrodalga Link

Uzak mesafe veri taşımasının önemli olduğu ve fiber optik kablo çekmenin zor olduğu alanlar için kullanılan havadan veri aktarımı sağlayan etkin bir çözüm...

İşletmeniz İçin İhtiyacınız Olan Haberleşme Sistemi Desteği İçin İletişime Geçebilirsiniz...